Sản phẩm Nhựa

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật tân tiến phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

Những giải pháp hiệu quả và chúng tôi cung cấp được minh chứng qua vô số dự án trong thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp những sản phẩm chất lượng và giải pháp sáng tạo phù hợp với kỳ vọng của khách hàng. Nhà máy sản xuất với kỹ thuật tân tiến cung cấp đa dạng các kết cấu kiến trúc và sản phẩm dân sự.

Cọc nhựa uPVC

Sản phẩm nhựa - composite