Hóa chất

Chúng Tôi cung cấp các nguyên vật liệu nhựa.

Mang đến khách hàng những sản phẩm kỹ thuật tốt nhất về chất lượng và dịch vụ, giá cả ổn định.

Những sản phẩm của chúng Tôi bao gồm Bột  nhựa PVC và phụ gia Nhựa. 

Sản phẩm

PVC resin SP660 / PVC resin PM66R
Bột nhựa PVC SP660 / PVC PM66R


Calcium Carbonate
Calcium Carbonate

Acrylic Modifier
Acrylic Modifier
 
Titanium Dioxide
Titanium Dioxide


Calcium Stearate
Calcium Stearate