Giày dép & công nghiệp da

Chúng Tôi làm việc những nhà thiết kế của các nhãn  hàng lớn, sản xuất tạo ra những sản phẩm mẫu  với chất lượng cao nhất.

Những nguyên vật liệu dùng để sản xuất nhiều nhất là: Da, vải nguyên vật liệu tổng hợp...

Chúng tôi có những mối quan hệ lâu dài với nhiều khách hàng và đáp ứng các nhu cầu của họ trong thời gian ngắn.