Quy trình sản xuất

 

 

 • Tỷ lệ các vật liệu: chuẩn bị chính xác phần trăm các vật liệu cho việc pha trộn.
 • Pha trộn: hòa tan hóa chất và/hay chất độn.
 • Nguyên liệu: dạng cuộn hay dạng nén thành miếng nhỏ cho việc ép khuôn.
 • Vào khuôn & Lưu hóa: nguyên liệu được đưa vào khuôn cho công đoạn ép khuôn và lưu hóa, có 3 dạng.
  • Ép khuôn: ép vật liệu trước khi gia nhiệt trong một khuôn ép bằng một máy ép, sau khi điền đầy khuôn và được giữ cho đến khi lưu hóa xong. 
 •  
  • Ép đùng: vật liệu được đưa vào một máy ép, sau đó được gia nhiệt và bơm vào khuôn.

 

 •  
  • Ép chuyển: giống như ép khuôn, ép chuyển cũng sử dụng một máy ép và khuôn. Điểm khác biệt là trong ép chuyển, một piston sẽ ép vật liệu qua một đường dẫn để vào khuôn.

 

 • Làm sạch: loại bỏ các ba vớ khỏi thành phẩm.
  • Bằng tay: dùng cho các sản phẩm lớn và cụ thể, làm sạch bằng tay.
  • Bằng máy: sử dụng chất lỏng ni-tơ để loại bỏ ba vớ khỏi thành phẩm. Nhiệt độ thấp khiến cho các ba vớ trên thành phẩm cao su trở nên giòn và dễ gãy. Dùng cho sản phẩm nhỏ.

 

 

 

Cơ sở vật chất nhà máy

We got 5 factories in Ho Chi Minh city with total about 2,500 workers, 111 presses. Production vary from NR, SBR, EDPM, NDA... to high-grade material