Cơ sở vật chất nhà máy

Chúng tôi có 5 nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 2,500 công nhân, 111 máy ép. Sản xuất đa dạng từ NR, SBR, EDPM, NDA… đến vật liệu cao cấp.

Năng lực khuôn đúc:

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất nhà máy

We got 5 factories in Ho Chi Minh city with total about 2,500 workers, 111 presses. Production vary from NR, SBR, EDPM, NDA... to high-grade material